Inloggen

U gaat gebruik maken van een nieuwe versie van WasteTool en daarbij hebben er wijzigingen in uw account plaats gevonden. Wanneer u al een account had dan heeft u van ons ter bevestiging een mail ontvangen met de vraag uw wachtwoord aan te passen. Mocht u deze mail niet ontvangen hebben dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Nedvang, tel. 0900-6338264, of stuur een e-mail naar wastetool@nedvang.nl.